Gebruiksvoorwaarden van beterbingo.com

Voor u begint met het lezen van deze gebruiksvoorwaarden, is het belangrijk om te weten dat onderstaand document slechts een vertaalde versie is voor uw gemak. Hierdoor kunnen bepaalde voorwaarden soms net iets anders geïnterpreteerd zijn. De Engelstalige versie is dan ook de versie die uiteindelijk juridisch bindend zal zijn.

1. Introductie

GDC Media Limited ("GDC") en alle eenheden die worden gecontroleerd door, zijn gelieerd of onder gemeenschappelijke controle met GDC worden gezamenlijk aangeduid als "we", "ons" of "onze".

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je gebruikmaakt van een GCD website. Het gebruiken van de GDC site betekent dat je akkoord gaat met onze gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag je geen gebruikmaken van de GCD -sites. Wij behouden ons het recht om naar eigen goeddunken op ieder moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen in overeenstemming met de hieronder beschreven procedures in sectie 15 met het label "Wijziging".

2. Overweging

Je erkent dat deze gebruiksvoorwaarden worden ondersteund met redelijke en waardevolle overweging. De toereikendheid hiervan wordt hierbij erkend. Zonder het voorgaande te limiteren, erken je dat zo'n overweging betrekking heeft tot jouw gebruik van de GDC Sites, een ontvangstbewijs van je data, materialen en informatie beschikbaar op of door de GDC Sites, de mogelijkheid voor ons om je Inzendingen te bekijken, gebruiken of te tonen (zoals hieronder gedefinieerd in sectie 4 genaamd ''Inzendingen''), en de mogelijkheid voor publiciteit en promotie van het door ons bekijken, gebruiken of tonen van je Inzendingen.

3. Beperkingen van het Gebruik van Materiaal

Alle informatie, inhoud en materialen die de GDC Sites bevatten zijn ons auteursrechtelijk beschermd eigendom of het auteursrechtelijk beschermd eigendom van onze licentiegevers en licentienemers. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en handelsimago zijn eigendom van ons en/of onze licentienemers en licentiegevers. Geen informatie, inhoud of materiaal van enige GDC Site of elke Internetsite die door ons beheerd, geopereerd, gelicenseerd of bestuurd wordt, mag gekopiëerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd worden op enige manier. U mag echter één kopie van de informatie, inhoud of materialen op één enkele computer downloaden, alleen voor niet-commercieel thuisgebruik, op de voorwaarden dat (a) je alle copyright- en eigendomsmededelingen intact houdt, (b) je geen verandering maakt aan de informatie, inhoud of materialen, (c) je geen informatie, inhoud of materialen gebruikt op een manier die een associatie suggereert met enige producten, diensten of merken van ons en (d) je geen informatie, inhoud of materialen downloadt om toekomstige downloads van enige GDC Sites te vermijden. Het gebruik van enige informatie, inhoud of het materiaal van een GDC Site op een andere website of computeromgeving is verboden.

De GDC Sites zijn alleen voor persoonlijk gebruik. Je mag geen gebruikmaken van de GDC Sites voor commerciële doeleinden of op een manier die onwettig is, of schadelijk voor ons of een andere persoon of eenheid, zoals bepaald in onze eigen goeddunken.

4. Inzendingen

Als je ons opzettelijk of onopzettelijk ongevraagde inzendingen stuurt, via functies of activiteiten op een GDC Site (inclusief games, prijsvragen, wedstrijden, promoties en Openbare Forums - hieronder gedefinieerd in hoofdstuk 6 met het label "OPENBARE FORUMS EN COMMUNICATIE") of enige informatie, inhoud of materialen, waaronder gegevens, tekst, berichten, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, audiovisuele werken, muziekcomposities (inclusief teksten), geluidsopnames, postings, namen van jou of van andere personen, gelijkenissen, stemmen, gebruikersnamen, profielen, acties, verschijningen, optredens en/of andere biografische informatie of materialen, of andere materialen, evenals links naar gegevens, tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, audiovisuele werken, muziekcomposities (inclusief tekst), geluidsopnames, postings, namen van jou of van andere personen, gelijkenissen, stemmen, gebruikersnamen, profielen, acties, verschijningen, optredens, of andere biografische informatie of materialen, webpagina's, of andere materialen (samen "gebruiker-gegenereerde inhoud", samen met de ongevraagde inzendingen de "Inzendingen") indient, plaatst of anderszins stuurt, hebben wij (en onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers) het recht om zulke Inzendingen te gebruiken voor welk doel dan ook, commercieel of niet-commercieel, zonder hiervoor jou of andere personen of eenheden te betalen of om toestemming te vragen. Als er twijfel of onduidelijkheid ontstaat over of een Gebruiker-Gegenereerde Inhoud een Inzending vormt, zal Gebruiker-Gegenereerde Inhoud uiteindelijk als Inzending worden vastgesteld. Geen Inzending wordt onderworpen aan een geheimhoudingsplicht van onze kant en we zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van een Inzending. Zonder het voorgaande te beperken, sta je ons hierbij toe (en onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers), zonder de benodigdheid van enige toestemming van of betaling naar jou of enige andere personen of eenheden, een eeuwigdurende, niet-exclusieve, onherroepelijke, volledig betaalde, royalty-vrije, sublicentieerbare en wereldwijd verhandelbare licentie om te mogen gebruiken, hergebruiken, reproduceren, overdragen, printen, publiceren, vertonen, exposeren, distribueren, redistribueren, kopiëren, hosten, opslaan, opslaan in cache, archiveren, indexeren, categoriseren, commentaar geven op, uitzenden, streamen, aanpassen, veranderen, modificeren, adapteren, vertalen en het mogen creëren van afgeleide werken gebaseerd op en het openbaar vertonen van zulke Inzendingen, geheel of deels, in alle mediaformaten en kanalen die nu of hierna gemaakt zijn voor doelen zoals adverteren, promotionele marketing, publiciteit, handels- of commerciële doeleinden (op GDC Sites en op derdenwebsites), allen zonder nadere aankondiging aan jou en met of zonder toeschrijving (de ''Inzendingslicentie''). In het geval dat enige Inzendingen die door jou zijn ingezonden originele liedjes of opnames bevatten, representeer je hierbij dat je een lid bent van ASCAP, BMI, SESAC of enige andere toepasbare rechtsuitvoerinstellingen en dat alle muzikale composities (inclusief songtekst) die zulke Inzendingen bevatten beschikbaar zijn om voor ons te patenteren (en onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers) direct vanuit zulke instellingen. Zonder het voorgaande te beperken verleen je ons (en onze licensiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers), ongeacht jouw lidmaatschap van een podiumkunstorganisatie een eeuwigdurende, niet-exclusieve en onherroepelijke licentie om welke muziekcompositie dan ook (inclusief teksten) in zulke Inzendingen publiekelijk op te voeren. In de mate dat we vragen om Inzendingen door features of activiteiten op de GDC Sites inclusief spellen, sweepstakes, wedstrijden, promoties en Publieke Forums (hieronder gedefinieerd in sectie 6 genaamd ''PUBLIEKE FORUMS EN COMMUNICATIE'') die het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken vereisen (geheel of deels), verlenen wij je hierbij een niet-exclusieve licentie om afgeleide werken te creëren van onze auteursrechtelijk beschermde werken (geheel of deels); echter op de voorwaarde dat zo'n licentie geconditioneerd is op jouw toewijzing van alle rechten omtrent het werk dat je voor ons creëert (en onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers). Als deze rechten niet zijn toegewezen aan ons (en onze licentiehouders, verdelers, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers), is jouw licentie om materiaal te creëren met behulp van onze auteursrechtelijk beschermde werken (geheel of gedeeltelijk) van gener waarde. Je akkoord gaat met het voorgaande toekenning van rechten, toestemmingen, overeenkomsten en opdrachten of jouw Inzendingen door ons worden gebruikt.

Je benoemt ons hierbij als je agent, geheel bij machte om documenten in en uit te voeren en / of andere handelingen uit te voeren die wij nodig achten om de toekenning van rechten, toestemmingen, overeenkomsten, toewijzingen en afwijzingen vermeld in deze gebruiksvoorwaarden te bevestigen.

Je stemt ermee in dat alle inzendingen die je maakt niet worden gedaan in zekerheid of vertrouwen en dat er geen vertrouwelijke of fiduciaire relatie is bedoeld of gemaakt tussen jou en ons op geen enkele manier. Voor zover enige ''morele rechten, '' ''nevenrechten, '' of vergelijkbare rechten bestaan in of voor de Inzendingen en ze zijn niet exclusief van ons, dan ga je akkoord om welke rechten dan ook niet in te zetten tegen ons of onze licentiehouders, distributeurs, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers en je zult enige anderen die over zulke rechten beschikken overtuigen zich aan dezelfde overeenkomst te houden.

Zonder de omvang van de Inzendingslicentie te beperken of die van enige toekomstige toekenning van rechten, toestemmingen, overeenkomsten, toewijzingen en ontheffingen die je zou kunnen krijgen omtrent de Inzendingen, stem je bij deze in met de voorafgaande toekenning van rechten, toestemmingen, overeenkomsten, toewijzingen en ontheffingen die je ontvangen hebt omtrent de Inzendingen die door jou zijn ingezonden naar ons.

5. Registratie-informatie en Beveiliging

Je stemt ermee in om ware, accurate, actuele en complete informatie over jezelf te verschaffen, onderhouden en bijwerken zoals gevraagd door ons registratieproces (de ''Registratiedata''). Als je enige informatie verschaft die niet voldoet aan deze provisie, of als we goede redenen hebben om je van zoiets te verdenken, dan hebben we het recht om je account op te schorten of te beëindigen en om je huidige en toekomstige toegang tot enige GDC Site (of elk deel daarvan) te ontzeggen.

Je stemt er ook mee in (a) om ons ongeoorloofd gebruik van jouw gebruikersnaam, wachtwoord, andere accountgegevens of enige andere beveiligingsinbreuk waarvan je op de hoogte bent met betrekking tot een GDC Site onmiddellijk te melden via het formulier op (https://www.gambling.com/corporate/contact). Bovendien ga je ermee akkoord om aan het einde van elke sessie uit te loggen.

Wij stellen ons nadrukkelijk vrij van aansprakelijkheid voor enige en alle verliezen en schade als gevolg van het niet naleven van deze sectie.

6. Openbare forums en communicatie

''Publiek Forum'' betekent een gebied, plaats of functie aangeboden als deel van elke GDC Site die gebruikers of bezoekers van elke GDC Site in staat stelt (a) om Gebruikergegenereerde Inhoud in te zenden, te posten, te laten zien en/of te bekijken (b) om Gebruikergegenereerde Inhoud te communiceren, delen of uitwisselen met enige andere GDC Sitegebruikers, -bezoekers en mensen uit het algemene publiek, inclusief een chatruimte, een messageboard, instant messaging, mobile messaging, een sociale gemeenschapsruimte, een profielpagina, een conversatiepagina en een e-mailfunctie.

Je erkent dat alles wat je inzendt naar een GDC Site door middel van een openbaar forum gerouteerd kan worden door onze servers, servers van derden namens ons en het internet, en bekeken kunnen worden op het internet door het algemeen publiek en dat je daarom geen privacy kunt verwachten met betrekking tot zulke inzendingen. Je erkent dat openbare forums en functies daarin aangeboden voor publieke communicatie zijn, niet voor privécommunicatie. Wij kunnen de veiligheid van enige informatie die je bekendmaakt via één van deze media niet garanderen; je maakt dergelijke informatie op eigen risico bekend.

Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de Gebruiker Gegenereerde Inhoud ingezonden en/of gepost door jou, met jouw gebruikersnaam of anders, in welk Publiek Forum dan ook. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van het inzenden en posten. Je erkent dat het gebruik van Gebruiker-Gegenereerde Inhoud geplaatst in een openbaar forum op eigen risico is. Wij zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor en onderschrijven niet de meningen, adviezen of aanbevelingen geplaatst door gebruikers van een openbaar forum en we verwerpen uitdrukkelijk enige en alle aansprakelijkheid daarvoor.

We behouden ons het recht om Gebruiker-Gegenereerde Inhoud te weigeren, te verwijderen of te bewerken wanneer we willen en voor elke of geen reden, zonder voorafgaand bericht. Als we ervoor kiezen om Gebruiker-Gegenereerde Inhoud te screenen, kan een evaluatieproces tot gevolg hebben dat er een vertraging kan zijn in het publiceren van dergelijke inhoud in een openbaar forum. Als we vragen hebben over je Gebruikers-Gegenereerde Inhoud inclusief het auteursrecht, dan mogen we contact met je opnemen voor verdere informatie inclusief, bijvoorbeeld, om te verifiëren dat jij het auteursrecht bezit of anders toestemming hebt verkregen om het materiaal te posten.

Ga er bij deelname aan een openbaar forum nooit vanuit dat mensen zijn wie ze zeggen te zijn, weten wat ze zeggen dat ze weten, of zijn aangesloten bij wie ze zeggen dat ze zijn aangesloten. Informatie verkregen in een openbaar forum kan onbetrouwbaar zijn, en het is geen goed idee om actie te ondernemen, met inbegrip van de handel of enige investeringsbeslissingen, uitsluitend of grotendeels gebaseerd op informatie die je niet kunt bevestigen. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van Gebruiker-Gegenereerde Inhoud die in een openbaar forum te vinden is, en wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor de handel, investeringen of acties gebaseerd op of enige andere beslissingen genomen op basis van dergelijke informatie of inhoud.

Je vermogen om toegang te hebben tot en het bekijken van Gebruiker-Gegenereerde Inhoud binnen een Publiek Forum en/of het inzenden en/of het posten van Gebruiker-Gegenereerde Inhoud kan worden onderworpen aan bepaalde leeftijdsbeperkingen en/of gerelateerde procedures die we kunnen herzien op basis van ons eigen oordeel op ieder tijdstip om elke reden. Dergelijke leeftijdsbeperkingen en procedures zullen worden getoond binnen het publieke forum, voor zover van toepassing.

7. Huis Reglement

Het volgende is een lijst van Huis Regels voor de GDC Sites. Door het gebruik van de GDC Sites, ga je ermee akkoord dat:

\1. Je zult geen Gebruiker-Gegenereerde Inhoud die (a) lasterlijk, beledigend, kwetsend of bedreigend is of die geacht kan worden als stalking of een andere invasie op het recht tot privacy van een ander persoon; (b) onverdraaglijk, hatelijk, racistisch of anderszins aanstootgevend is; (c) gewelddadig, vulgair, obsceen, pornografisch of anderszins seksueel expliciet is; (d) illegaal is of illegaal gedrag of de discussie van illegale activiteiten met de bedoeling die te plegen aanmoedigt; (e) in strijd is met of inbreuk maakt op rechten van derden of een binnen- of buitenlandse wet, regel of regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of contractuele rechten; (ii) het recht op privacy (in het bijzonder mag je geen enkele persoonlijke informatie van anderen zonder hun toestemming distribueren) of publiciteit; of (iii) enige verplichting tot vertrouwelijkheid; of (f) niet voldoet aan alle voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de Inzendingenlicentie (hierboven beschreven in hoofdstuk vier met het label "INZENDINGEN"); indienen, plaatsen, uploaden, distribueren of anderszins beschikbaar maken of verzenden.

\2. Jij bent eigenaar van of hebt de benodigde rechten, licenties, toestemmingen en machtigingen om, zonder toestemming te vragen of een betaling te doen aan een andere persoon of eenheid, alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, privacy- en publiciteitsrechten (waaronder namen, gelijkenissen en stemmen) en/of andere eigendomsrechten van enige Gebruiker-Gegenereerde Inhoud die je indient, plaatst, uploadt, distribueert of anderszins beschikbaar maakt of verzendt te gebruiken, en ons toestemming te geven deze te gebruiken, distribueren of anderszins te exploiteren op alle manieren toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden (inclusief, zonder beperkingen, de Inzendingslicensie). Zoals hierboven vermeld met betrekking tot de Inzendingenlicentie, in het geval dat inzendingen die door jou geplaatst en/of ingediend zijn originele liedjes of opnamen bevatten, geef je aan dat je lid bent van ASCAP, BMI, SESAC of een andere toepasselijke podiumkunstenorganisatie en dat alle muziekcomposities (inclusief teksten) in zulke inzendingen beschikbaar zijn voor het verlenen van vergunningen aan ons vanuit deze organisaties. Niettegenstaande het voorgaande, ongeacht of je een lid bent van een uitvoerende rechten gemeenschap, verleen je ons een eeuwigdurende, niet-exclusieve en onherroepelijke licentie om elke muzikale compositie (inclusief teksten) van dergelijke inzending in het openbaar uit te voeren;

\3. Je zal (a) geen enkele producten of diensten adverteren of verkopen (of het nu is om te profiteren of niet), of anderen werven (inclusief wervingen voor contributies of donaties) of het gebruiken van welk Publiek Forum dan ook voor commerciële doeleinden van elke soort, of (b) geen enkele producten of diensten beschikbaar op welke GDC Site dan ook (inclusief elektronische wenskaarten, e-mailfuncties zoals bijvoorbeeld verstuur-naar-een-vriend e-mails, en RSS-feeds of andere soorten feeds) gebruiken voor commerciële doeleinden van elke soort.

\4. Je zal niets inzenden, uploaden, verspreiden, of anders beschikbaar maken of overbrengen wat welke software dan ook is die of andere computerbestanden beschadigt, of inperkend of schadend is voor de GDC Sites of enig ander verbonden netwerk, of het gebruik of plezier van de GDC Sites van een persoon of entiteit stoort.

\5. Je zal geen enkel persoon of geen enkele entiteit nadoen of je identiteit of aansluiting met welk persoon of welke entiteit dan ook verkeerd voorstellen inclusief andermans gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie gebruiken, of andermans naam, gelijkenis, stem, plaatje of foto.

\6. Je zal niet deelnemen aan asociaal, storend, of destructieve handelingen, waaronder "flaming", "spamming", "flooding", "trolling" en "griefing" zoals deze termen algemeen worden begrepen en gebruikt op het internet;

\7. Je zal geen wettelijke vermeldingen, disclaimers of eigendomsverklaringen zoals het auteursrecht of een handelsmerksymbool verwijderen, of logo's die niet jouw eigendom zijn aanpassen;

\8. Je zal geen Gebruiker Gegenereerde Inhoud inzenden, posten, uploaden, verspreiden of anders beschikbaar maken of standpunten maken in welk Publiek Forum dan ook die niets te maken hebben met het aangewezen onderwerp of thema van het Publieke Forum.

\9. Je zal niets inzenden, posten, uploaden, verspreiden of anders beschikbaar maken of overdragen (of proberen in te zenden, posten, uploaden, verspreiden of anders proberen beschikbaar te maken of over te dragen) dat wat voor Gebruiker-Gegenereerde Inhoud dan ook is die de restricties van het Publieke Forum schenden inclusief, maar niet gelimiteerd tot, de leeftijdsbeperkingen, procedures en/of deze gebruiksvoorwaarden; en

\10. je zal niet deelnemen aan (of een poging doen tot) alle criminele activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, kinderpornografie, stalking, aanranding, fraude, handel in obsceen of gestolen materiaal, drugshandel, intimidatie, diefstal en samenzwering om eventuele strafrechtelijke activiteit te plegen.

We kunnen en zullen niet verzekeren dat andere gebruikers zich aan de voorafgaande Huisregels of elke andere provisies van deze gebruiksvoorwaarden houden of willen houden en, zoals tussen jou en ons, neem je hierbij de schuld van alle risico's van schade en letsel op je die resulteerden uit enige vorm van een gebrek aan naleving van de regels.

In het geval dat een functie op een GDC Site vraagt om je e-mailadres of mobiele telefoonnummer in te dienen om een kaart, e-mail of een bericht te sturen, moet je, en hierbij kom je overeen, jouw werkelijke e- mailadres of feitelijke gsm-nummer aanleveren voor zover van toepassing. Elk zakelijk gebruik, "re-mailing", of andere high-volume toepassing is ten strengste verboden. Het is je niet toegestaan om kaarten, e-mails of berichten met behulp van een geautomatiseerd programma te sturen. Elektronische wenskaarten, e-mails en sms-berichten mogen geen ongepaste taal of afbeeldingen, of auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten (zonder toestemming van de auteursrechthebbende), of illegale activiteiten aanmoedigen. Wij behouden ons het recht om elektronische wenskaarten, e-mails en sms-berichten die deze richtlijnen schenden niet te leveren.

8. Onze Inhoud Verwijderingsrechten

We behouden ons het recht, maar ontkennen enige obligatie of verantwoordelijk, om welke Gebruiker-Gegenereerde Inhoud dan ook te verwijderen van elke GDC Site (a) die deze gebruiksvoorwaarden schendt (inclusief de Huisregels) en (b) om aan enige dagvaarding, eis of anders samen te werken met wetshandhavers omtrent de identificatie van welke gebruiker dan ook die verdacht wordt van overtreding van de wet betreffende het gebruik van een GDC Site. Als wij het zelf nodig vinden, dan behouden wij het recht om een verslag bij te houden van welke Gebruiker-Gegenereerde Inhoud dan ook en alles of een deel daarvan te overhandigen aan wetshandhavers.

9. Inhoud gekoppeld aan welke GDC Site dan ook

Je dient je ervan bewust van te zijn dat als wanneer je op een GDC Site bent, je kan worden doorverwezen naar andere sites buiten onze controle. Er zijn links naar andere sites op pagina's van GDC Sites die je buiten onze service brengen. Bijvoorbeeld als je op een advertentie of een zoekresultaat klikt, dan is het mogelijk dat je de GDC Site verlaat. Deze bevat links van adverteerders, sponsors en contentpartners die onze logo('s) kunnen gebruiken als onderdeel van een co-brandingrelatie. U erkent dat wanneer u op een link klikt waarmee u de GDC Site verlaat, de site waarop u terechtkomt niet door ons wordt gecontrolleerd en er dus andere regels kunnen gelden. Door te klikken op links naar andere sites, erken je dat wij niet verantwoordelijk zijn voor die sites. Wij behouden ons het recht om links naar sites van derden op een GDC Site uit te schakelen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen.

Wij doen geen uitspraken over de inhoud van de in een van onze gidsen genoemde sites. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid, relevantie, naleving van het auteursrecht, de wettigheid, of fatsoen van materiaal in onze zoekresultaten weergegeven of anderszins gekoppeld aan een GDC Site.

10. Disclaimer

DE INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN OP GDC WEBSITES WORDEN "ZOALS HET IS" VOORZIEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN INGEVOLGE TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN WIJ NAAR ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ONSCHENDBAARHEID. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN OP GDC SITE (INCLUSIEF GEBRUIKER-GEGENEREERDE CONTENT) ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT ELKE GDC SITE OF DE SERVERS DIE DE INFORMATIE BEVATTEN, DE INHOUD EN MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. BOVENDIEN GA JE VAN DE VOLLEDIGE KOSTEN OF ALLE NODIGE SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE UIT. WIJ GARANDEREN OF REPRESENTEREN NIETS OMTRENT HET GEBRUIK OF DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN WELKE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN DAN OOK DIE OP ENIGE MANIER MOGELIJK WORDEN BEVAT, AANGEBODEN, BESCHIKBAAR GEMAAKT OF ANDERS GERELATEERD ZIJN AAN WELKE GDC SITE DAN OOK, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, GEBRUIKER-GEGENEREERDE INHOUD, OF ENIGE DERDENSITES OF DIENSTEN WAAR NAARTOE GELINKT WERDEN VIA ENIGE GDC SITE AANGAANDE HUN CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, COMPLEETHEID, BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID OF IETS DERGELIJKS. TOEPASSELIJK WETTEN ZOUDEN MOGELIJKS DE UITSLUITING VAN DE GEIMPLICIEERD GARANTIES NIET TOESTAAN, ZODAT DE VOORGAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS VOOR JOU.

We verwerpen uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid van informatie, inhoud en materialen te vinden op sites die linken naar of een van de GDC Site. We kunnen niet verzekeren dat je tevreden bent met welke producten of diensten dan ook die je hebt aangeschaft van een derdensite die naar of van een GDC Site linkt of dat derdeninformatie, -inhoud of -materialen die onze site bevat (inclusief Gebruiker-Gegenereerde Inhoud die Publieke Forums bevatten). We onderschrijven niets van het handelswaar, noch hebben we stappen genomen om de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van welke informatie, inhoud of materialen dan ook die welke derdensite dan ook bevat te bevestigen. We maken geen verklaringen of garanties omtrent de beveiliging van welke informatie, inhoud of materialen dan ook (inclusief kredietkaarten en andere persoonlijke informatie) die misschien aan je opgevraagd kunnen worden door een derde. Je ziet hierbij onherroepelijk af van welke claim dan ook tegen ons omtrent informatie, inhoud of materialen die onze sites bevatten (inclusief Gebruiker-Gegenereerde Inhoud), op derdensites, en welke informatie, inhoud en materialen dan ook die je aan derdensites verstrekt (inclusief kredietkaart- en andere persoonlijke informatie). Wij adviseren je om wat onderzoek te doen mocht je dit nodig vinden, voordat je verder gaat met een online of offline transactie met één van deze derde partijen.

11. Schadeloosstelling

Je bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van jouw gebruikersnaam, wachtwoord, en jouw account, alsmede alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account(s). Je stemt hierbij in met het schadeloosstellen, verdedigen en het onverantwoordelijk houden van ons, onze licentiehouders, distributeurs, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers en de respectievelijke resellers, distributeurs, dienstverleners leveranciers van de voorafgaande entiteiten en de respectivelijke officiren, directeuren, eigenaren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en rechtverkijgenden (collectief de ''Schadeloosgestelde Partijen'') voor en van alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief afwikkelingskosten en enige andere juridische kosten en onkosten voor het onderzoeken of verdedigen van welke acties of bedreigde acties dan ook) gemaakt door de Schadeloosgestelde Partijen in verbinding met welke claim dan ook die opgekomen is uit enige schending van jou van deze voorwaarden of claims die opgekomen zijn uit jouw accounts. Je zult je best doen om met ons samen te werken in de verdediging van welke claim dan ook. We behouden ons het recht om, op onze eigen kosten, een aparte raad in te huren en de exclusieve verdediging van en controle over welke zaak dan ook in handen te nemen die gaat over welke zaak dan ook die door jou gevrijwaard kan worden.

12. Beperking van Aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, ZIJN WE AANSPRAKELIJK AAN JOU OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE INCLUSIEF WINSTDERVING, PERSOONLIJK LETSEL (INCLUSIEF DE DOOD) EN EIGENDOM SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN (A) HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN ENIGE GDC SITE OF INHOUD, MATERIALEN OF FUNCTIES VAN EEN DERGELIJKE SITE, OF (B) HET GEDRAG OF ACTIES, OF ZE NU OFFLINE OF ONLINE, VAN ENIG GEBRUIKER VAN EEN GDC SITE OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID AAN JOU VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN VAN DE ACTIE OF IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) OF ANDERE, HOGER DAN HET DOOR JOU BETAALDE BEDRAG, INDIEN AANWEZIG, OF $ 100 USD (AFHANKELIJK VAN WELKE HET MINST IS) VOOR DE TOEGANG TOT OF HET DEELNEMEN AAN EEN ACTIVITEIT MET BETREKKING TOT ENIGE GDC SITE.

BOVENDIEN, IN GEEN ENKEL GEVAL LATEN WIJ ONZE LICENTIEGEVERS EN LICENTIEHOUDERS, OF DE RESPECTIEVELIJKE RESELLERS, DISTRIBUTEURS, DIENSTVERLENERS EN LEVERANCIERS VAN ENIGE VAN DE VOORAFGAANDE ENTITEITEN, AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR ENIGE VERTRAGING OF MISLUKKING IN UITVOERING DIE DIRECT OF INDIRECT RESULTEERT IN EEN DAAD VAN OVERMACHT OF IETS VEROORZAAKT VAN BUITEN ONZE OF HUN MACHT INCLUSIEF, MAAR MATERIAAL- EN TECHNISCHE FOUTEN, STROOMSTORINGEN OF -FLUCTUATIES, STAKINGEN, ARBEIDSGESCHILLEN, RELLEN, BURGERLIJKE ONRUST, TEKORTKOMINGEN AAN ARBEIDSKRACHT OF MATERIALEN, NATUURRAMPEN, DADEN VAN GOD, OORLOG, GOUVERNEMENTELE ACTIES, EISEN VAN NATIONALE OF INTERNATIONALE RECHTBANKEN OF TRIBUNALEN, WANPRESTATIES VAN DERDEN, OF ENIGE REDENEN BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN ONS OF ONZE LICENTIEGEVERS EN LICENTIEHOUDERS, OF DE RESPECTIEVELIJKE RESELLERS, DISTRIBUTEURS, DIENSTVERLENERS EN LEVERANCIERS VAN ENIGE VAN DE VOORAFGAANDE ENTITEITEN.

JE ERKENT EN AANVAARDT BOVENDIEN DAT NOCH WIJ, NOCH ONZE LICENTIEGEVERS EN -HOUDERS, NOCH RESPECTIEVELIJKE WEDERVERKOPERS, DISTRIBUTEURS, DIENSTVERLENERS OF LEVERANCIERS, NOCH DE VOORGAANDE ENTITEITEN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (A) ELKE ONVERENIGBAARHEID VAN DE GDC SITES EN ELKE ANDERE WEBSITE, SERVICE, OF - HARDWARE OF (B) DE VERTRAGING OF STORINGEN DIE KUNNEN OPTREDEN BIJ ELKE VERZENDING OF TRANSACTIES BETREFFEND DE GDC WEBSITES OP EEN NAUWKEURIGE TIJDIGE WIJZE.

DE LIMIETEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS IN DIT HOOFDSTUK EN ELDERS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT.

DE TOEGEPASTE WET KAN EVENTUEEL DE BEPERKING OF DE UITSLUITING VAN BEPERKING OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE VOORZIENINGEN VOORTGEZET DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET TOESTAAN, DUS DEZE UITSLUITINGEN, BEPERKINGEN OF OORDEELONTHOUDINGEN BINNEN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELDEN MISSCHIEN NIET VOOR JOU.

13. Rechterlijke en plaatselijke problemen

Je gaat ermee akkoord dat enige actie met de wet of in eigen vermogen voortkomen uit of relateren aan deze gebruiksvoorwaarden gearchiveerd zullen worden en die plaats ligt op de juiste locatie, alleen in onze rechtbanken die zich bevinden op de Britse Maagdeneilanden en je staat hierbij toe en plaatst jezelf onder de persoonlijke jurisdictie van zulke rechtbanken in om als doel zulke acties te procederen. Wij beweren niet dat informatie, inhoud of materialen op eender welke GDC Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in op eender welke locatie. Degenen die ervoor kiezen om toegang tot een GDC Site te krijgen, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasbare wetten, inclusief maar niet beperkt tot, alle toepasbare lokale wetten.

14. Amendement (wijziging op een wetsontwerp)

Wij behouden ons het recht om, op ons eigen oordeel, deze gebruiksvoorwaarden op elk tijdstip zonder enige mededeling te veranderen, modificeren, delen toe te voegen of te verwijderen en het is jouw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden te bekijken voor welke veranderingen dan ook. Jouw gebruik van eender welke GDC Site na een wijziging in gebruiksvoorwaarden zal betekenen dat je instemt met en de dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden accepteert.

15. Stopzetting

Deze gebruiksvoorwaarden zijn effectief totdat deze worden stopgezet door jou of door ons. Je kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door te stoppen met het gebruiken van alle GDC Sites en de materialen die je van deze sites, alle gerelateerde documentatie en alle kopieën en installaties die je daarvan verkregen hebt te verwijderen, of ze nu onder deze gebruiksvoorwaarden zijn aangemaakt of niet.

We kunnen onmiddellijk deze gebruiksvoorwaarden beëindigen met betrekking tot jou (met inbegrip van jouw toegang tot enige en alle GDC Sites), zonder reden en zonder kennisgeving aan jou naar eigen goeddunken. Bij beëindiging, moet je al het gebruik van alle GDC Sites staken en alle verkregen materialen van dergelijke sites en alle kopieën daarvan vernietigen, ook in het kader van deze gebruiksvoorwaarden of anders.

We hebben een beleid goedgekeurd en doorgevoerd dat, in de juiste omstandigheden, de beëindiging verschaft van gebruikers die herhaaldelijk auteursrecht schenden

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, die door hun aard zo'n beëindiging van gebruiksvoorwaarden overleven, zullen dan ook zo'n beëindiging overleven.

16. Algemene Bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden zullen beheerd en geïnterpreteerd worden in overeenstemming van de wet van New York en de wetten van de Verenigde Staten, zonder enige wetsconflicten te veroorzaken. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden geacht en zal geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen hebben. Geen verklaring van afstand van welke bepaling dan ook van deze gebruiksvoorwaarden zullen door ons geacht worden als een verdere of doorgaande verklaring van afstand van zulke bepalingen of welke bepaling dan ook en indien wij enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet handhaven, dan zal dat geen verklaring van afstand vormen voor het desbetreffende recht of de desbetreffende bepaling. JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELKE RECHTSZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HEEFT MET ELKE GDC SITE MOET BEGINNEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN ACTIE PLAATSVINDT; ZO NIET, DAN WORDT ZULKE OORZAAK PERMANENT GEBLOKKEERD.

17. Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht

We kunnen inbreuk op het auteursrecht bekendmaken aan onze gebruikers door middel van een algemeen bericht op de GDC Site, e-mail naar het e-mailadres van een gebruiker in onze gegevens of door schriftelijke mededeling verzonden via eersteklas post verstuurd naar het fysiek adres van een gebruiker in onze archieven. Als je een dergelijk bericht ontvangt, mag je een tegenbericht sturen naar de toegekende agent in het oorspronkelijke bericht dat de onderstaande informatie bevat. Om effectief te zijn, moet de tegenvordering een schriftelijke mededeling zijn dat de volgende elementen bevat:

\1. Jouw fysieke of elektronische handtekening; Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld, en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang tot het was uitgeschakeld; Een verklaring van jou op straffe van meineed, dat je een goed vertrouwen hebt dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld worden; en jouw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat je instemt met de jurisdictie van een Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waarin jouw fysieke adres zich bevindt, of als jouw fysieke adres buiten de Verenigde Staten is, voor een gerechtelijk arrondissement waar GDC kunnen worden gevonden, en dat je de service aanvaard van het proces van de persoon die berichten aangaf van inbreukmakend materiaal of een agent van zo'n persoon.

18. Taalversies

In het geval dat er een verschil is tussen de Engelse versie van dit beleid en alle andere taalversies, zal de Engelse versie geacht worden correct te zijn.

Wilt u meer informatie over hoe beterbingo.com omgaat met uw persoonlijke gegevens? Lees dan onze privacyverklaring

Rustig Maar, U Bent Bij beterbingo.com In Goede Handen!

De volgende organisaties hebben erkend dat beterbingo.com enkel en alleen de veiligste en meest betrouwbare kansspelsites aanbeveelt:

Voor meer informatie over hoe beterbingo.com omgaat met persoonlijke informatie, zie: ons privacybeleid.

eCogra
GPWA
Casino Portal